NATURLIGVIS - historiefortællinger om videnskab og teknologi

Hvad er mikroalger?

June 26, 2021 Nalle Kirkvåg Season 5 Episode 65
Hvad er mikroalger?
NATURLIGVIS - historiefortællinger om videnskab og teknologi
More Info
NATURLIGVIS - historiefortællinger om videnskab og teknologi
Hvad er mikroalger?
Jun 26, 2021 Season 5 Episode 65
Nalle Kirkvåg

De er encellede organismer men samtidig meget forskellige. Ja faktisk er du tættere beslægtet med en champignon, end en grønalge er med f.eks. en rekylalge; også selv om de altså begge er mikroalger…

Furealger (eller dinoflagellaterne) som biolog Søren Laurentius Nielsen bl.a. nævner, udgør ca. 4.500 arter fordelt på 550 slægter. De er små encellede vandlevende organismer, hvoraf omtrent halvdelen indeholder chloroplastre, som lever af den fotosyntese, som Søren også nævner. De er vidt udbredte; de fleste som havlevende plankton, men de forekommer også almindeligt i ferskvand. 

 Lydeffekter er fra BBC Sound Effects og SoundBible.com, mens lyden fra solen: ”is generated from 40 days of the Solar and Heliospheric Observatory’s (SOHO) (...) and processed by A. Kosovichev”. Det, kan du læse meget mere om det her på NASAs hjemmeside.

Nalle Kirkvåg speakede, klippede og sound designede også denne gang. NATURLIGVIS er produceret af Polykrom Media i samarbejde med RU Radio.

Nalle Kirkvåg har interviewet, klippet, lyddesignet osv. på vegne af Polykrom Media 🤓

Show Notes

De er encellede organismer men samtidig meget forskellige. Ja faktisk er du tættere beslægtet med en champignon, end en grønalge er med f.eks. en rekylalge; også selv om de altså begge er mikroalger…

Furealger (eller dinoflagellaterne) som biolog Søren Laurentius Nielsen bl.a. nævner, udgør ca. 4.500 arter fordelt på 550 slægter. De er små encellede vandlevende organismer, hvoraf omtrent halvdelen indeholder chloroplastre, som lever af den fotosyntese, som Søren også nævner. De er vidt udbredte; de fleste som havlevende plankton, men de forekommer også almindeligt i ferskvand. 

 Lydeffekter er fra BBC Sound Effects og SoundBible.com, mens lyden fra solen: ”is generated from 40 days of the Solar and Heliospheric Observatory’s (SOHO) (...) and processed by A. Kosovichev”. Det, kan du læse meget mere om det her på NASAs hjemmeside.

Nalle Kirkvåg speakede, klippede og sound designede også denne gang. NATURLIGVIS er produceret af Polykrom Media i samarbejde med RU Radio.

Nalle Kirkvåg har interviewet, klippet, lyddesignet osv. på vegne af Polykrom Media 🤓